Tel:   08-7520100     E-post: info@kallmarkskliniken.se

Orsaker och behandling

Det finns många receptfria produkter för behandling av torra ögon men den optimala behandlingen är individanpassad och baseras på den enskilda personens diagnos.

Receptfria produkter kan tillfälligt hjälpa eller lindra symtom men man bör inte påbörja en behandling utan diagnos då de i värsta fall kan förvärra problemen.

En individanpassad behandling bygger på kartläggningen av orsakerna till varje enskild persons symtom.

En korrekt diagnos är inte bara nyckeln till bästa möjliga behandling utan vanligtvis även tidsbesparande. Som nästan alltid i medicinska sammanhang, är tidig behandling att föredra och för individer med torra ögon ökar då möjligheterna till ett symtomfritt liv markant. Omvänt är det viktigt att påpeka riskerna (exempelvis infektioner, sårbildningar och nedsatt syn) med att inte söka hjälp för sina besvär med torra ögon.

Kan jag räkna med att slippa mina besvär?

Torra ögon kan och bör behandlas, med rätt kunskap, modern utrustning och ett brett spektra av individuella behandlingsformer kan vi idag hjälpa cirka 80% av patienterna med torra ögon till att helt slippa sina besvär. De övriga 20% kan vi, nästan undantagslöst, hjälpa till en bättre tillvaro med markant minskade besvär.

Att inte söka för symptom på torra ögon kan medföra en ökad risk för infektioner, sår och nedsatt syn.

Exempel på olika behandlingar

Då varje behandling är individanpassad, har vi en mängd olika behandlingar att använda oss av. Innan beslut om behandling, måste alltid en grundlig förundersökning göras för att kunna avgöra vilken behandling som är bäst för respektive patient.

BlephEx

Vad är BlephEx?

BlephEx är en behandling som används för att behandla blefariter och torra ögon. Om man vid en undersökning kan konstatera blockerade körtelgångar och tecken på blefarit, brukar man rekommendera en behandling. Instrumentet används för att försiktigt exfoliera ögonlockskanterna och ögonfransarna för att ta bort den inflammatoriska biofilm som ofta leder till kroniska blefariter, torra ögon och obehag.

En BlephEx behandling kostar 1500:-

E-eye

Vad är E-eye?

E-Eye är den första och enda medicinska apparaten i världen som använder Intense Regulated Pulsed Light, IRPL, och är speciellt konstruerad för behandling av torra ögon orsakat av funktionsnedsättning i de Meibomska fettkörlarna. Behandlingen med E-Eye är icke-kirurgisk, smärtfri och ofarlig för ögat. Behandling är är uppdelad på 3 tillfällen.

Kan jag få behandling med E-Eye?

Om du redan är patient hos oss kan du kontakta oss och vi kan ge dig ett svar direkt. Om du inte har varit hos oss förut gör vi först en noggrann undersökning av dina ögon samt din tårapparat med körtlar och dess funktion, för att se om du passar för behandling med E-Eye.

En E-eye behandling kostar 1800:- per behandlingstillfälle.

Demodex

Vad är Demodex?

Demodex är ett släkte bestående av små hårsäckskvalster, Demodex folliculorum samt Demodex brevis är de arter man hittar hos människan. Demodex. folliculorum lever i hårsäckar medan Demodex. brevis lever i talgkörtlarna.

De vanligaste problemen är hudinflammationer, som till exempel rosacea, vaglar och blefarit. Om blefarit infektionen, vaglarna mm, orsakas av Demodex-kvalster måste man inte bara ta hand om infektionen utan även kvalstret. Detta kräver alltså två olika behandlingar, då kvalstret inte påverkas av antibiotika.

Hur behandlas Demodex?

För att bli av med Demodexkvalster behövs dels en behandling på kliniken och dels en behandling hemma under en längre tid. Genomförs detta korrekt, blir man oftast helt fri från besvär av  kvalster framöver.

En Demodexbehandling kostar 2600:-

Inför ditt besök/behandling hos oss

  • Bär inte smink
  • Bär inte kontaktlinser
  • Använd inte ögonsalva natten innan (om inte absolut nödvändigt)
  • Använd inte fuktdroppar mindre än fyra timmar innan besöket.
  • Ta med aktuell medicinlista
  • Ta med aktuella ögondroppar
  • Undersökningen/behandlingen påverkar inte synen, du kan köra bil efteråt.
  • Det är ingen fara att vara under antibiotika/kortisonbehandling.

Lider du av torra ögon?

Här kan du boka tid för undersökningen.