Tel:   08-7520100     E-post: info@kallmarkskliniken.se

Ny forskning på Källmarkskliniken!

Nu har vi påbörjat vår nya forskningsstudie om Kinetisk Oscilliatorisk Stimulans (KOS) för torra ögon

Orsaken till torra ögon är mångfacetterad och bottnar ofta i inflammatoriska processer inte minst systemiska, exempel på sådana som i förlängningen ger torrhetsproblem är olika typer av reumatiska sjukdomar, diabetes, lungsjukdomar som sarkoidos, mag-tarm sjukdomar och olika hudsjukdomar som psoriasis och rosacea.

Med de nya kunskaper som finns om torra ögon, vet vi att ett flertal behandlingsalternativ finns som inte bara behandlar symptomatiskt, utan även kan bota. Utvecklingen av nya metoder går starkt framåt och nyligen har en metod presenterats som inriktar sig på en non-invasiv systemisk påverkan  av de inflammatoriska tillstånd som ger torra ögon.

En teknik har utvecklats där behandlingen utgörs av lågfrekventa svaga vibrationer som mot slemhinneytan i näshålan ger stimulering av nervsystemet, även det autonoma nervsystemet. Tekniken kallas kinetisk oscillation stimulation (KOS). KOS-behandlingar (under kort tid, några minuter) har haft mycket bra effekt vid användning i ett flertal etikkommite-godkända publicerade studier.

 

Några pilotfall, patienter med bl. a. torra ögon, (keratoconjunctivitis sicca), har under två veckor, totalt 6 gånger, korttidsbehandlats med KOS och förbättrats subjektivt och även i objektiva tester som t. ex. noninvasive break up time NIBUT.

Nu går vi vidare med en större studie:

Syfte med studien är att i en explorativ placebokontrollerad studie med ickecrossover design undersöka om en serie under 2 veckor med upprepade korttidsbehandlingar med KOS  3 gånger i veckan av patienter med torra ögon, kan lindra symptom och besvär samt förbättra körtelfunktioner i ögonen.

Om framgångsrikt studieresultat med signifikant förbättring av symtom och besvär och förbättring i objektiva mätvärden hos patienterna kan behandlingsmetoden KOS komma att bli en enkel ickeinvasiv, ickefarmakologisk, behandlingsmetod vid detta vanligt förekommande sjukdomstillstånd som idag påverkar mellan 15 – 20% av befolkningen och som ofta är uttalat livskvalitenedsättande för patienten.

Vi är glada och stolta att kunna genomföra denna studie i samarbete med Professor Jan Erik Juto öron näsa hals specialist och den som ursprungligen tagit fram KOS metoden.

Vi räknar med att kunna få preliminära resultat i slutet av mars, följ oss!

 

Share this post