Ögontest

Ögontest

A: Har du under den senaste veckan upplevt något av följande:
 
Hela Tiden
Större del av tiden
Hälften av tiden
Ibland
Aldrig
1. Ljuskänslighet
2. Grusighet
3. Irritation eller smärta
4. Dimmsyn
5. Nedsatt synskärpa
B: Har problem med dina ögon hindrat dig från att klara av någon av nedanstående situationer under den senaste veckan:
 
Hela Tiden
Större del av tiden
Hälften av tiden
Ibland
Aldrig
Inte relevant
6. Läsning
7. Bilkörning kvällstid
8. Arbete framför dator
9. TV tittande
C: Har dina ögon påverkats i någon av nedanstående situationer så att det känns okomfortabelt under den senaste veckan:
 
Hela Tiden
Större del av tiden
Hälften av tiden
Ibland
Aldrig
Inte relevant
10. Vid stark vind
11. På platser med låg luftfuktighet (väldigt torrt)
12. I lokaler med luftkonditionering

Copyright KällmarksKliniken AB © All Rights Reserved