Tel:   08-7520100     E-post: info@kallmarkskliniken.se

Varför har du torra ögon?


Normalt utsöndrar ögats tårkörtlar kontinuerligt tårvätska och när man blinkar fördelas tårvätskan till en tunn film över ögats yta. Det gör att ljuset kan brytas jämnt genom hornhinnan och att ögat inte torkar ut. Torra ögon kännetecknas ofta av en minskad förmåga hos tårkörtlarna att bilda tårar, och/eller att något stör tårkörteln så att vätskan inte når ut i ögat. Torra ögon beror dock oftast på att tårvätskan har för lite fett, då fettkörtlarna inte kan producera eller producerar fett av dålig kvalitet. Om tårfilmen är av dålig kvalitet blir ögat snabbt torrt och tårkörtlarna försöker då kompensera genom att öka utsöndringen av tårvätska, med rinnande ögon som vanligt symtom.

torra ögon

Det finns många bakomliggande faktorer som kan orsaka problem med torra ögon och ofta kan flera faktorer samverka, varför förklaringen till symtomen oftast skiljer från individ till individ trots att besvären kan vara snarlika eller till och med identiska.

Medicinska orsaker till torra ögon kan vara

 • Ålder – med åren avtar kroppens förmåga att producera tårvätska
 • A-vitaminbrist
 • Sjukdomar som t.ex. Parkinsons, Diabetes eller Lupus
 • Tillstånd som t.ex. menopaus, sköldkörtelproblem, graviditet, rosacea, sarkoidos, Sjögrens syndrom och reumatoid artrit (de två senare kan även ge torrhet i munnen)

Exempel på läkemedel som kan bidra till torra ögon

 • Medel mot depression
 • Antihistaminer
 • Näsdroppar
 • Betablockerande medel
 • Blodtrycksmediciner
 • Diuretika
 • P-piller
 • Hormonersättningsterapi
 • Lugnande medel
 • Magsårsmediciner

Livsstilsförhållanden som ofta bidrar till torra ögon

 • Rökning
 • Användning av kontaktlinser
 • Ansträngning av ögonen framför datorskärm
 • Kontor eller bostadsmiljö med torr luft

Fysiska orsaker till torra ögon

 • Störningar, förträngningar eller stopp i tårkanalerna
 • Störningar, förträngningar eller stopp i fettkörtlarna
 • Sår/ärr under ögonlock eller ögonlockskanter

Lider du av torra ögon?

Här kan du boka tid för undersökning