Tel:   08-7520100     E-post: info@kallmarkskliniken.se

Ögonhälsoundersökning


Vid en ögonhälsoundersökning hos oss på Källmarkskliniken görs noggranna kontroller för att få en helhetsbild av ögonens kondition. Bland annat genom mätning av ögats tryck, synfältsundersökning samt fotografering av ögonbotten. Sammantaget ger ögonhälsoundersökningen oss möjlighet att upptäcka åldersförändringar i exempelvis ögats gula fläck och andra sjukdomar i ögat.

Vi rekommenderar alla som är över 40 år att inte enbart förlita sig på synundersökningar utan även regelbundet göra ögonhälsoundersökningar för att säkerställa att eventuella bekymmer med ögonen upptäcks i ett så tidigt skede som möjligt. Detta gör det enklare att framgångsrikt motverka som vid behov behandla ögonsjukdomar.

Regelbundna ögonhälsoundersökningar är med andra ord en klok investering i din framtida livskvalité och som vanligt, i medicinska sammanhang, är det nästan alltid enklare att behandla åkommor i ett tidigt skede än omvänt.

En ögonhälsoundersökning kostar 1800 kr

Gör en ögonhälsoundersökning →

Boka din tid här.