Våra behandlingar

Eftersom varje behandling är individanpassad, har vi en mängd olika behandlingar att använda oss av. Innan beslut om behandling, måste alltid en grundlig undersökning göras för att kunna avgöra vilken behandling som är bäst för respektive patient. Behandlingarna erbjuds för att effektivisera din läkningsprocess och ger oftast bättre och snabbare resultat.

Den optimala behandlingen för torra ögon är individanpassad och baseras på den enskilda personens diagnos. Receptfria produkter kan tillfälligt hjälpa eller lindra symtom men man bör inte påbörja en behandling utan diagnos då de i värsta fall kan förvärra besvären.

Individanpassad behandling
En individanpassad behandling bygger på kartläggningen av orsakerna till varje enskild persons symtom. En korrekt diagnos är inte bara nyckeln till bästa möjliga behandling utan vanligtvis även tidsbesparande. Som nästan alltid i medicinska sammanhang, är tidig behandling att föredra och för individer med torra ögon ökar då möjligheterna till ett symtomfritt liv markant. Omvänt är det viktigt att påpeka riskerna (exempelvis infektioner, sårbildningar och nedsatt syn) med att inte söka hjälp för sina besvär med torra ögon.

Evidensbaserad behandling
Både undersökning och behandlingar är evidensbaserade enligt senaste forskningsrön och sker under ledning av Sveriges ledande expert inom området, medicine doktor Fredrik Källmark. Den första undersökningen tar i normalfallet cirka en timme och är helt smärtfri.

Kan jag räkna med att slippa mina besvär?
Torra ögon kan och bör behandlas, med rätt kunskap, modern utrustning och ett brett spektra av individuella behandlingsformer kan vi idag hjälpa cirka 80% av patienterna med torra ögon till att helt slippa sina besvär. De övriga 20% kan vi, nästan undantagslöst, hjälpa till en bättre tillvaro med markant minskade besvär.

Att inte söka för symtom på torra ögon kan medföra en ökad risk för infektioner, sår och nedsatt syn.

Lider du av torra ögon?

Boka tid för undersökning redan idag
BOKA TID
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram