E-Eye

Vi är oerhört stolta att vi fick vara först i Sverige med att etablera E-Eye. IRPL behandling för dig med torra ögon. En behandling som stimulerar de nerver som i sin tur reglerar de meibomska körtlarna.
Vad är E-Eye?
E-Eye är den första och enda medicinska apparaturen i världen som använder IRPL® (Intense Regulated Pulsed Light) och är speciellt konstruerad för behandling av torra ögon orsakat av funktionsnedsättning i de Meibomska fettkörlarna (MGD). Behandlingen med E-Eye är icke-kirurgisk, smärtfri och ofarlig för ögat. Behandling är är uppdelad på 3 tillfällen.

Torra ögon orsakat av MGD
Underfunktion av de Meibomska körtlarna (MGD), kan ha många orsaker, men gemensamt är att körtlarna inte producerar tillräckligt med fett eller ger en dålig fettkvalitet. När detta sker ger detta en instabil tårfilm, där tårarna torkar ut och ger ett flertal olika symptom som t.ex. svårigheter att bära kontaktlinser, grusiga, röda, irriterade och svidande ögon. Om detta pågår länge kan detta ge förändringar i såväl ögonlockskanter med atrofier av körtelöppningar, återkommande infektioner och sår på hornhinnan.

Den nyaste IRPL® teknologin
E-Eye är en medicinsk apparatur speciellt utvecklad för behandling av torra ögon orsakad av MGD. Den genererar en perfekt kalibrerad och homogent sekvenserad ljuspuls. Den speciella ljusimpulsen är egentligen bestående av en serie ljusimpulser. Energin, spektrumet och tids-perioden är precis justerad för att stimulera fettkörtlarna (de Meibomska körtlarna) för att återställa dessa till normal funktion. E-Eye är ett verktyg för behandling och förebyggande av torra ögon.
Hur går E-Eye behandlingen till? 
Behandlingen med E-Eye är icke-kirurgisk, helt smärtfri och fullständigt ofarlig för ögat. Behandling är är uppdelad på 3 tillfällen. För att ge bästa möjliga effekt ges behandlingen efter ett speciellt protokoll där ögonen behandlas Dag 0, Dag 15 och Dag 45. I vissa fall kan en fjärde behandling vid Dag 75 behövas.

Behandlingen leder till att de Meibomska körtlarna återfår sin normala funktion på kort tid (en förbättring kan kännas redan efter ett par timmar). Behandlingseffekten varar mellan 6 månader och 3 år! Hos 60% av patienterna som kontrollerats, varar effekten längre än 3 år efter behandlingen. Ett snabbt, hållbart och säkert resultat.

Kan jag få behandling med E-Eye?
Om du redan är patient hos oss kan du kontakta oss och vi kan ge dig ett svar direkt. Om du inte har varit hos oss förut gör vi först en noggrann undersökning av dina ögon samt din tårapparat med körtlar och dess funktion, för att se om du passar för behandling med E-Eye.

Pris för behandling: 1800kr per gång
Våra andra behandlingar

Lider du av torra ögon?

Boka tid för undersökning redan idag
BOKA TID
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram