Tel:   08-7520100     E-post: info@kallmarkskliniken.se

Om undersökning av torra ögon


Vi rekommenderar alltid att undersökningen sker hos en specialist på torra ögon. Målsättningen ska vara att kartlägga bakgrund och anledning till aktuella symtom för att på så sätt kunna rekommendera rätt behandling och därmed sannolikt kunna hjälpa patienten till ett symtomfritt liv.

Den inledande undersökningen tar i normalfallet cirka en timme och är smärtfri och kostar 1800 kr

Under en undersökning på Källmarkskliniken undersöker vi bland annat tårvätskans sammansättning och kvalitet. Vi kontrollerar även ögats fettkörtlar med en fotograferingsteknik som gör det möjligt att bedöma körtlarnas status och funktion. Vi undersöker också tårkanaler, hornhinna och ögats slemhinnor för att säkerställa att det inte finns förträngningar eller skador. Först därefter rekommenderar vi behandling och bokar vid behov eventuellt uppföljande undersökningar.

Lider du av torra ögon?

Här kan du boka tid för undersökning