Tel:   08-7520100     E-post: info@kallmarkskliniken.se

Om undersökning av torra ögon

Vi rekommenderar alltid att undersökningen sker hos en specialist på torra ögon. Målsättningen ska vara att kartlägga bakgrund och anledning till aktuella symtom för att på så sätt kunna rekommendera rätt behandling och därmed sannolikt kunna hjälpa patienten till ett symtomfritt liv.

Den inledande undersökningen tar i normalfallet cirka en timme och är smärtfri och kostar 1400 kr.

Under en undersökning på Källmarkskliniken analyserar vi bland annat tårvätskans sammansättning och kvalitet. Vi kontrollerar även ögats fettkörtlar med en ny fotograferingsteknik som gör det möjligt att bedöma körtlarnas status och funktion. Vid undersökning kontrollerar vi även tårkanaler, hornhinna och ögats slemhinnor för att säkerställa att där inte finns förträngningar eller skador. Först därefter rekommenderar vi behandling och bokar vid behov  eventuellt uppföljande undersökningar.

Lider du av torra ögon?

Här kan du boka tid för undersökningen.