MGD (Meibomian Gland Dysfunction)

Om dina ögon besvärar dig med torrhet eller rinnande, är det mycket viktigt att göra en noggrann ögonundersökning för att korrekt diagnostisera orsaken/orsakerna.
Vad är MGD?
Meibomisk körteldysfunktion (MGD) är en vanlig ögonsjukdom, men många inser inte att de har det. MGD uppstår när det finns ett problem med de körtlar i dina ögonlock som hjälper till att producera tårarnas oljeskikt.

Vad beror det på?
De Meibomiska körtlarna producerar en olja som kallas meibum. Oljan hjälper till att förhindra att tårarna på ögonytan avdunstar och torkar ut för snabbt.
Förändringar i mängden eller kvaliteten på oljan, eller i själva körtlarna, kan leda till MGD. MGD är ofta ett resultat av en kombination av saker. Den vanligaste typen, obstruktiv MGD, inträffar när körtelöppningarna blir igensatta och allt mindre olja når ögonytan.

Källmarkskliniken skräddarsyr vi behandlingen baserat på stadiet av din MGD samt alla underliggande medicinska tillstånd du har.

Lider du av torra ögon?

Boka tid för undersökning redan idag
BOKA TID
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram