Neurotrofisk keratit

Neurotrofisk keratit är ett problem med ögats yta som beror på en minskning av hornhinnans känslighet orsakad av skada på hornhinnans nerver eller de nerver som omger och försörjer ögats yta. Neurotrofisk keratit är mycket vanligare än vad som tidigare rapporterats. Förekomsten är underrapporterad delvis på grund av bristen på rutinmässiga kliniska tester av hornhinnekänslighet.
Vad orsakar neurotrofisk keratit?
• Felanvändning/överanvändning av kontaktlinser
• Regelbunden användning av ögondroppar som innehåller konserveringsmedel
• Långtidsanvändning av vissa läkemedel
• Kronisk irritation och inflammation i samband med torra ögon, miljöallergier, okulär rosacea, blefarit, demodex och/eller meibomisk körteldysfunktion (MGD)
• Herpesinfektioner i hornhinnan (simplex eller zoster)
• Tidigare operation som har skadat nerverna i hornhinnan
• Systemiska sjukdomar som kan orsaka neurotrofisk keratit inkluderar diabetes, multipel skleros och A-vitaminbrist
• Tidigare ögonoperationer (till exempel laser-, katarakt- och/eller glaukomoperationer)

Symtom på neurotrofisk keratit
Om du har neurotrofisk keratit, på grund av minskad hornhinnekänslighet orsakat av skada på hornhinnans nervändar, kan du ha milda eller inga symtom alls. Alternativt kan du uppleva något av följande:

• Stickande, sveda eller irritation i dina ögon
• Nedsatt, suddig eller fluktuerande syn
• Känslighet för ljus (fotofobi)
• En "främmande kroppskänsla", som om du har en ögonfrans eller ett sandkorn i dina ögon
• Obehag att bära kontaktlinser

Dessa symptom kan man ha då ögonen blir torra av för dålig tårproduktion orsakad av nervskadan.

Lider du av torra ögon?

Boka tid för undersökning redan idag
BOKA TID
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram